088 240 00 70 Op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 17:00

Circulaire economie

Circulaire economie is een economie waarbij gebruikte producten worden hergebruikt. Hierdoor krijgen de producten een SecondLife. Kantoorinrichter stimuleert de circulaire economie door
gebruikte meubels in te nemen, deze vervolgens te herstellen en een tweede leven geven op een nieuwe locatie.

Principes

Er liggen een aantal principes aan de basis van een circulaire economie en wij houden deze principes aan voor een duurzaam leven.

  • – Producten en deelproducten behouden zo lang mogelijk hun waarde.
  • – Grondstoffen blijven behouden in kringlopen.
  • – Producenten en consumenten vermijden negatieve effecten op de natuurlijke en sociale omgeving.
  • – Het denken over en denken aan een circulaire economie blijft in ontwikkeling.

Deze vier principes zorgen ervoor dat circulaire economie een belangrijke rol speelt in ons duurzame karakter. Daarnaast zorgen ze ervoor dat een aantal doelen worden behaald met betrekking tot een circulaire economie.

Doelen

Het milieu is een belangrijk uitgangspunt voor Kantoorinrichter. Jij kunt ons op een goedkope wijze bijstaan in onze bedrijfsvoering door middel van het kopen, huren of retourneren van producten. De volgende doelen zijn belangrijk in onze circulaire economie:

  • – Grondstoffen behouden hun waarde voor steeds hernieuwd gebruik.
  • – Natuurlijke hulpbronnen blijven behouden of worden hersteld.
  • – De leefbaarheid van de aarde voor mens en dier blijft behouden of wordt vergroot.

Wat doen wij?

Wij hebben ervaring in het onderhouden, reinigen en revitaliseren van kantoormeubilair om het een zo lang mogelijk (tweede of derde) leven te geven. Hierdoor stimuleren wij een circulaire economie. Daarnaast zorgen we ervoor dat we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Copyright © 2018 Kantoorinrichter